a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FORDØYELSE

Definition

(1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske forbindelser til mindre substanser som kan brukes i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandl

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician