a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

LYSOGENI

Definition

Fenomenet der en bakteriofag infiserer en bakterie, for å integrerer sitt DNA med vertscellen sitt og dele seg i lag med vertscellens DNA. Under denne delingen produseres det ikke viruspartikler.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician