a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FORGIFTNING

Definition

I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (q.v.) (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician