a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL)

Definition

Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician