a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH)

Definition

Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician