a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FETTSYRER

Definition

Organisk, alifatisk syre, typisk sammensatt av lange karbonkjeder uten forgreninger, med antall karbonatomer vanligvis et partall. Over 40 fettsyrer finnes i naturen. Dere fysiske, kjemiske, og nærings-egenskaper bestemmes av antallet karbonatomer i molek

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician