a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FETTFINNE

Definition

Et lite hudvedheng som sitter mellom ryggfinnen og sporen. Ofte beskrevet som en liten uparet finne uten beinstråler. Egentlig en rest av den primordiale (primitive) finnemembranen som blir tilbakedannet mot slutten av larvestadiet. Finnes hos noen få fam

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician