a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON)

Definition

Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician