a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CYANOHEMOGLOBIN

Definition

(1) Derivat av hemoglobulin der jernatomet (Fe) er omkranset av seks cyanidioner. (2) En metode for kolorimetrisk (Stadies metode) eller spektrofotometrisk (Drabkins metode) bestemmelse av cyanohemoglobulin.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician