a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CALIGUS FLEXISPINA

Definition

Parasittisk kopepod med opprinnelig utbredelse i den asiatiske delen av Stillehavet og begrenset til den nordlige halvkule. Nå gjør den stor skade i lakseoppdrett i Chile. Kan ha blitt innført til den sørlige halvkule med ballastvann fra bulkskip. For li

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician