a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CHOLIN

Definition

(Hydroksyetyl trimetyl ammonium hydroksid). Grunnet sine biokjemiske egenskaper er cholin gruppert i lag med B-vitaminene. Vitaminet er en strukturkomponent i nerve- og fettvev. Cholinmangel gir dårlig vekst hos ørret og laks.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician