a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT

Definition

Brukt for å beskrive oppdrettsmetoder der bare deler av livssyklusen til oppdrettsorganismen styres intensivt. Vanligvis oppdrettes tidlige stadier, så settes organismene ut for påvekst. Betegnelsen er ikke klart definert, og må brukes ilag med en klar be

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician