a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MUTASJON

Definition

Bra arvelig forandring i det genetiske materialet. Oftest ved forandring av et enkelt gen ved duplikasjon, utskiftning eller fjerning av basepar. Et individ som har gjennomgatt en mutasjon kalles en mutant.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician