Search Results

Number of Results: 108

B CELLER (B LYMFOCYTTER)

BACILLIFORM

BACILLUS

BADEBEHANDLING

BAKKROPPSFOT

BAKRE

BAKTERICID

BAKTERIE

BAKTERIEINFEKSJON

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD)

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE

BAKTERIELL NYRESYKE (BKD)

BAKTERIEMI

BAKTERIN

BAKTERIOFAG

BAKTERIOSTATISK

BAKTERIVOR (1)

BAKTERIVOR (2)

BAKTEROID

BASOFIL (1)

BASOFIL (2)

BASOFIL (3)

BASOFILI

BAT

BDELLOVIBRIO

BEARBEIDET FÔR

BEDØVELSESMIDDEL

BEGGIATOA

BEGROING

BEGROINGSORGANISMER

BEGROINGSPLATER

BEGYNNENDE DODELIG (LETAL) KONSENTRASJON

BEHANDLING

BEINFISKER

BEKO SYKDOM

BENDELMARK

BENET

BENTISK

BENZOKAIN

BEP

BETAGLOBULINER

BETENNELSE

BETENNELSESREAKSJON

BIO-ENERGETIKK

BIOAKKUMULERING

BIOASSAY (TOKSISK PRØVING)

BIOFILM

BIOFILTER

BIOINNKAPSLING

BIOKJEMISK OKSYGENFORBRUK (BOF)

BIOKONSENTRERINGSFAKTOR (BKF)

BIOLOGISK FILTERMEDIUM

BIOLOGISK FORSTØRRELSE

BIOMASSE

BIOSID

BIOTEKNOLOGI

BIOTIN

BIOTISK

BISMAK

BIVIRKNING

BLACK GILL DISEASE

BLÅGRØNNALGER

BLANDINGSKULTUR

BLÅSKJELL

BLÅSLIMSYKE

BLEMME

BLINKING

BLOD

BLODIGLER

BLODPROPP (EMBOLUS)

BLODPROSENT

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE)

BLÆRE

BOBLEGJERDE

BOF

BOHR-EFFEKT

BOKFØRING

BONAMIA OSTREA

BONAMIOSE

BOTHRIOCEPHALUS

BOTULISME

BOUCHOT KULTUR (PÅLEKULTUR)

BRACHIONUS

BRAKKVANN

BRANCHIAL

BRANCHIOBDELLIDE

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE

BRANCHIURA

BRUNPRIKKSYKE

BRUNRINGSYKE

BRUSK

BRUSKFISK

BRUTTO PRIMÆRPRODUKSJON (BPP)

BRUTTOENERGI

BRYSTFINNE

BUCCAL-HULROM

BUFFER

BUKFINNE

BUKHULE

BUNNKULTUR

BUNNSLAING

BYSSUSTRÅDER

BYTTE

BÆREKRAFTIG BRUK

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆRER

BÆRERSTADIET

BØYESTREKKANLEGG

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BAKTERIN

Definition

Vaksine laget av bakterier som inaktiveres av varme eller kjemikalier slik at bakteriens antigene egenskaper beholdes, mens sykdomsfremkallende egenskaper ødelegges.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician