a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANOREKSI

Definition

Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician