a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AVSKUMMING

Definition

Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte forpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician