a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AMMONIAKK / AMMONIUM

Definition

Total ammonium er en generell benevnelse brukt om det samlete innhold av NH4+(ammonium) og NH3 (ammoniakk). Total ammonium i vannet gir gode indikasjoner på vannkvaliteten i et oppdrettsanIegg. Av det nitrogen fisken spiser blir 70 -

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician