a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AVKASTNING

Definition

(1) En produksjonsverdi forstått som biomasse (kg/ha) høstet fra naturlige vannmasser eller produsert i oppdrettsenheter i løpet av en periode eller vekstsesong. Størrelsesordenen på avkastningen er avhengig av næringsinnholdet i vannet, vannkvalitet, opp

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician