a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ENZOOTISK

Definition

En sykdom som er tilstede i en dyrepopulasjon til alle tider, men som inntreffer hos et lite antall av individer til enhver tid. Jfr. endemisk.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician