a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ARVBARHETSKOEFFISIENT

Definition

Koeffisient som anslar pavirkningen av arvelige faktorer kontra pavirkningen av miljofaktorer pa organismens fenotype. Bestemmes ved å male den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljoforhol

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician