a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ARSAKSSPESIFIKK DODSRATE

Definition

Antall dodsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk arsak.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician