a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AVGASSING (LUFTING)

Definition

Prosess der gass, vanligvis N2, fjernes fra oppdrettsvann. Viktig prosess siden gassovermetning kan føre til gassblæresyke. Mye brukte metoder for avgassing er vakuumluftere og kolonneluftere.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician