a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP)

Definition

ATP er en nukleotid med 3 fosfatgrupper. Når en fosfat fjernes fra ATP-molekylet (og ADP dannes: adenine difosfat) frigjøres mye energi fra ATP-molekylet. Denne energien kan brukes av cellen til å drive noen av dens kjemiske reaksjoner.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician