a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANGUILLICOLA CRASSA

Definition

SlektenAnguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassa stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician