a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AMINOSYRE

Definition

En klasse organiske forbindelser som inneholder minst en karboksylgruppe (-COOH) og en aminogruppe (-NH2): alfaaminosyrene (RCH-NH2-COOH) er grunnleggende bestanddeler i levende materiale som sammenbundet i kjeder danner proteiner. D

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician