a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

XENOBIOTISK

Definition

Et fremmed (alloktont) organisk kjemikal. Brukes om miljøforurensende stoffer som f.eks. pesticider i avløpsvann.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician