a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

VANNUTVEKSLING

Definition

Delvis eller hel utveksling av vannvolumet i en beholder (kar, lengdestrømsrenne, dam) med en annen vannmengde. Forveksles ofte i akvakultur med ”vanngjennomstrømning”.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician