a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANAEROB LEBONTÁS

Definition

Az összetett szerves anyagok anaerob úton történő lebontása egyszerűbb vegyületekké, amely nagy mennyiségű gázhalmazállapotú és oldható terméket eredményez; sokféle baktérium közreműködésével történik, amelyek anyagcseréje hasonló és általában a természetes vizek aljzatát borító iszapban, kérődző emlősök bendőjében vagy szennyvizekben élnek. Az anaerob lebontás érzékelhető mértékben csökkenti a biológiai úton lebomló szilárd anyagok mennyiségét azáltal, hogy a szerves szenet metánná alakítja. Ez a folyamat fontos eleme a szén biológiai lebontásának. A szennyvíz (és más szerves hulladék, pl. mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék, vagy halgazdaságok elfolyóvize) tisztítása során alkalmazott anaerob lebontás egy jól használható, viszonylag szagtalan trágyát és magas fűtőértékű gázt (biogáz, más néven mocsárgáz, csatornagáz vagy iszapgáz) eredményez. Az utóbbi legalább 50% metánt tartalmaz; a szilárd szerves anyagok kb. 30-70%-a alakítható metánná.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician