a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BEP (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

Definition

Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανάπαυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία) (βλ.λ.). Για παράδειγμα, ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί προκειμένου να παραχωρήσουν άδειες για υδατοκαλλιέργεια, θέτουν όρια για τα ποσοστά οργανικού άνθρακα, θρεπτικών και χημικών θεραπευτικών που αποβάλλονται στο περιβάλλον, ακολουθώντας τη σύσταση PARCOM του 1994, σύμφωνα με την οποία οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν πρωτόκολλα περιβαλλοντικής εφαρμογής που θα καλύπτουν την αποβολή στο περιβάλλον τοξικών χημικών από τις υδατοκαλλιέργειες.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician