Search Results

Number of Results: 1

YERSINIA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MUTACIÓN (XENÉTICA)

Definition

Alteración da secuencia de bases da molécula de ADN ou ARN. As mutacións normalmente implican habitualmente o cambio dunha base por outra (mutación puntual) ou pola adición ou delección dun ou máis mucleótidos. Isto pode levar a miúdo a unha lectura errónea de secuencias de codón no ribosoma durante a síntese proteica (implicando unha proteína defectuosa ou ausente). Estas mutacións son chamadas mutación con cambio, desprazamento ou desfase do marco de lectura. As mutacións puntuais poden ser silentes (dado que cada aminoácido pode ser codificado por varios codóns) ou levar á substitución dun aminoácido por outro durante a síntese de proteína.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician