a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

XENOTIPO

Definition

(1) A herdanza ou constitución xenética dun individuo; todo o material xenético da célula, normalmente referido só ao material nuclear (2) Todos os individuos que comparten a mesma constitución xenética; biotipo.(3) O espécime no cal está baseado o grupo taxonómico xénero; o tipo primario das especies tipo (4) A suma total de xenes contidos nos cromosomas dun organismo individual, os que se expresan e os que están latentes

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician