a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CERTIFICACIÓN SANITARIA

Definition

Documento oficial que reflicte o estado sanitario dun grupo de organismos (por exemplo, un stock de acuicultura). Tal documento non significa necesariamente que un grupo non estea infectado, pero sí quere dicir que as enfermidades polas que se examinaron as mostras non foron detectadas. Estas enfermidades poden estar presentes por debaixo do limite de detección e que o risco residual da enfermidade aínda exista, a súa detección depende entón do número de mostras, do tamaño da remesa e da sensibilidade do método utilizado.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician