a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NECROPSIA

Definition

Exame médico do corpo despois da morte para determinar a causa do falecemento. Este termo aplícase xeralmente ao exame dos cadáveres animais máis que ao dos seres humanos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician