Search Results

Number of Results: 1

WESTERN BLOT

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PCR

Definition

Reacción en cadea da Polimerasa. Método para amplificar exponencialmente rexións específicas de ADN usando iniciadores ou «primers» e unha polimerasa de ADN termoestable. Esta técnica pode adaptarse á transcrición inversa dun ARN específico (RT-PCR) producindo un ADN de dobre febra amplificado complementario ao ARN diana. Nalgúns casos con esta técnica é posible detectar e identificar como diana unha única molécula de ADN.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician