a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (CMH-MHC)

Definition

Compoñente do sistema inmune específico de peixes e outros vertebrados. O MHC é un conxunto de xenes que codifican moléculas de superficie celular como as glicoproteínas de Clase I e clase II MHC. O complexo MHC en peixes é similar ao de mamíferos e polo tanto pode unirse e presentar péptidos antixénicos. Nun futuro próximo será posible a selección xenética de xenotipos MHC que poidan mellorar a resistencia ás enfermidades.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician