a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CANÓN ALIMENTADOR

Definition

Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a grande escala para distribuír o alimento por grandes superficies. Poden ser fixos ou móbiles: os do primeiro tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través dunha mangueira dirixida cara ao estanque, podéndose modificar o ángulo daquela para alcanzar diferentes partes; os do segundo tipo móvense mediante carros alimentadores autopropulsados. A miúdo operados dende un carro tirado por un camión que se despraza por enriba dos diques do estanque. Os insufladores poden ser automáticos ou ben ser alimentados por un compresor centralizado que controla a dose de alimento, o tamaño e número de tomas, e a frecuencia de distribución de alimento. No engorde de salmón en gaiolas, utilízanse moi a miúdo sobre barcazas de alimentación.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician