a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AMEIXA

Definition

Nome común inespecífico usado para designar un amplo grupo de moluscos bivalvos xeralmente clasificados dentro da Subclase Heterodonte (coa notable excepción do grupo Unionidae). Baixo o termo "ameixa" denomínanse comunmente as seguintes familias. os Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus xigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae (Panope generosa). Cultívanse sobre o fondo e tamén en bandexas. Cultívanse varias destas especies en distintas partes do mundo. O cultivo de ameixas en lugares abertos debe ser protexido dos predadores. Úsanse bandexas cubertas a distintas densidades segundo o tamaño. Os cultivos de fondo con distintos tipos de proteccións tamén se practican.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician