a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MICROENCAPSULACIÓN

Definition

Técnica para facilitar a cría de larvas de peixes con dietas artificiais, en oposición ao cultivo a altas densidades de rotíferos (que require considerable man de obra e equipamento). Esta técnica implica a elaboración de microalimentos de tamaño axeitado compostos de ingredientes nutritivos como o lévedo encapsulado por unha membrana ou ligada.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician