a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

VECTOR (Vector patolóxico)

Definition

Portador vivo dun simbionte (xeralmente un parasito) dun hospedador definitivo cara a outro individuo da mesma especie que o hospedador. Se o parasito completa unha fase de desenvolvemento no portador, este último chámase metacíclico ou vector biolóxico; se non hai ningún cambio (incluíndo a ausencia da proliferación) do parasito, o vector é chamado vector mecánico ou vector de contaminación (un bo exemplo é da mosca doméstica); o vector metacíclico é tamén considerado como hospedador intermediario esencial.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician