a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

VACINA ATENUADA

Definition

(1) Vacina constituída de microbios patóxenos cunha virulencia que cara a unha especie hospedadora dada foi reducida ou abolida por atenuación. (2) Diminución da virulencia dun microbio patóxeno en condicións naturais. (3) Todo procedemento utilizado co fin de reducir ou de abolir a virulencia dun microbio patóxeno dado cara a unha especie hospedadora particular sen alertar a súa inmunoxenicidade. A atenuación, que pode ser conseguida por medio de contacto repetido, pode ser útil na preparación de vacinas.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician