a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

USO SOSTIBLE

Definition

Emprego dos compoñentes da diversidade biolóxica (e os recursos en xeral) en modo e ritmo tales que non se produza a longo prazo ningunha redución da diversidade biolóxica (ou dalgún dos seus compoñentes). Desta forma mantense o seu potencial para satisfacer as necesidades e aspiracións das xeracións actuais e futuras.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician