a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MÚSCULO

Definition

Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician