a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CONSUMIDOR

Definition

(1) Organismo que se alimenta doutro organismo ou da materia orgánica existente; dise de herbívoros, carnívoros, parasitos, saprófitos e todo organismo heterotrófico. (2) O usuario final de produtos acuícolas.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician