a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CULTIVO EN "BOUCHOT"

Definition

Método de cultivar mexillóns que se atopan principalmente ao longo da costa Atlántica francesa, pero é aplicable a outras rexións cun alto fluxo de mareas. A sementeira realízase mediante a fixación das larvas en cordas suspendidas no mar. Os mexillóns acabados de nacer colócanse enriba de sogas suspendidas no mar. As sogas coa semente de mexillón pegada transpórtanse á área de crecemento e enrólanse arredor dos postes (i.e. bouchot) incrustados na zona intermareal.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician