a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CAUDAL CONSTANTE

Definition

Un caudal é considerado estable cando non varía no tempo; é dicir que o fluxo másico queda constante, mentres que as outras variables (temperatura, presión, velocidade) son independentes do tempo.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician