a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MONOXENÉTICO

Definition

(1) Dícese de trazos ou carácteres baixo o control dun só xene; monofactorial, unifactorial; cf. dixénetico. (2) Produce descendencia dun só sexo (macho ou femia). (3) Dícese de organismos con reprodución asexual. (4) Normalmente utilizado para describir certos parasitos que completan o seu ciclo vital completo no seo dunha soa especie hospedadora.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician