a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TOXICIDADE AMONIACAL

Definition

A certas concentracións, o amoníaco é tóxico para os organismos acuáticos. O grao desta toxicidade depende do grao de disociación iónica do amoníaco que á súa vez está baixo a influencia de varios parámetros tales como a temperatura, o pH, a salinidade, a taxa de dióxido de carbono e as partículas en suspensión na auga. En canto aos peixes, este factor é un dos parámetros máis importantes da calidade de auga. A taxa de amoníaco considerada como tóxica varía segundo a especie de peixe.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician