a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Definition

Ondas electromagnéticas non visibles que, no espectro de luz, están situadas despois do extremo das ondas violetas. A lonxitude de onda desta parte do espectro de radiacións solares esta entre 40 e 400 nm. Esta gama de lonxitudes de ondas superponse á lonxitude de raios X. Estas radiacións son utilizadas en acuicultura para desinfectar a auga, e para previr enfermidades derivadas de xermes patóxenos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician