a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RESISTENCIA MICROBIANA AOS ANTIBIÓTICOS

Definition

A resistencia a determinados antibióticos (resistencia a medicamentos) chámase intrínseca; nos moluscos, non posúen dianas específicas de antibiótico e/ou son impermeables ao antibiótico. Pódese adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneiras diferentes. Por exemplo, o sitio ou diana do antibiótico pode ser modificado por unha mutación cromosómica, de tal maneira que funciona máis ou menos normal a concentracións deste antibiótico normalmente inhibidoras (ver por exemplo estreptomicina). Así, unha célula individual mutante (resistente), entre unha poboación de células sensibles, vólvese capaz de desenvolverse en presenza deste antibiótico para formar unha poboación de células resistentes; nas bacterias, un xene de resistencia a un antibiótico pode ser transferido a células sensibles a este antibiótico por conxugación, transdución ou transformación. A resistencia ligada a unha soa mutación é normalmente eficaz fronte a un só antibiótico ou fronte a antibióticos que comparten o mesmo sitio diana. Alternativamente, a resistencia pode resultar da adquisición dun plásmido R; a adquisición de tal elemento xenético pode conferir á célula unha resistencia contra un solo antibiótico (e a miúdo contra antibióticos emparentados) ou resistencia contra dous ou máis antibióticos non emparentados; modificación do sitio diana (por exemplo antibióticos MLS); sistema de evacuación de antibióticos (por exemplo tetraciclinas); ou adquisición da encima diana insensible a antibióticos. Se unha vía metabólica é bloqueada pola acción dun antibiótico, unha célula pode converterse en insensible a este antibiótico se é subministrada co produto desta vía metabólica.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician