a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ESTÓMAGO

Definition

Parte tubular ou sacular do tubo dixestivo de vertebrados, entre o esófago e o intestino; normalmente é a parte máis ampla, fusiforme e muscular. Funciona durante o almacenamento transitorio da comida e dixire parcialmente as proteínas. En peixes piscívoros, o estómago tende a ser moi definido. En cambio, en herbívoros e omnívoros é un continuum tubular ou sacular, o cal ten efectos no réxime de alimentación. Os ciprínidos non teñen estómago nin glándulas secretoras de zumes gástricos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician